ژل جدید Clear print موجود است. اما استفاده از این ژل چه مزایایی برای ناخن دارد؟


 
1. ژل چاپ طرح روی ناخن از رزین خالص طبیعی ساخته شده است که برای پوست بی ضرر است.
2. ژل چاپ برای جذب جوهر و شفاف سازی الگوی چاپ مورد استفاده قرار می گیرد.

به خصوص که ژل چاپ می تواند الگوهای نور را واضح تر و واقع بینانه تر جلوه دهد.

لنز ناخن

اول بیس كت زده داخل یووي خشك میكنید و بعد لاك ژل سفید.

بعد ازخشک کردن لاک ژل توسط دستگاه uv .لنزرا كه رویش یك طلق هست جدا كرده وآن را درآب مي اندازید

آب بهتر است ولرم باشد و بعد بیست ثانیه از اب خارج كرده. از كاغذش جدا وروی صدف ناخن قرار میدید

و بعد در آخر دوباره تاپ كت میزنید . مي توانید از لاك معمولي هم بجاي لاك ژل استفاده كنید 

لاك ژل

 لاك ژلها چون رقیق هستن باید چندین بار زده بشن و هربار جداگانه تو دستگاه خشك بشن

تا برجستگي كامل رو داشته باشند اگر لاك ژل اكلیلي ندارید یه ذره اكلیل رو با لاك ژل قاطي كنید و بزنید

یا زیر اكلیل كار كنید از رو لاك ژل مرحله آخر یا تاپ كات رو گلوله اي و مدور روي اون تیكه بذارید

شاید نیاز باشه دو یا سه بار انجام بدید.