مشتری چاپگر ما


ما می خواهیم یک داستانی را در رابطه با یکی از مشتریان چاپگر خود به اشتراک بگذاریم.

 این مشتری ابتدا یک فروشگاه لباس داشت. پس از آن که یک چاپگر ناخن از ما گرفت.

تجارت وی از 1 فروشگاه تا 10 مغازه طی 6 ماه گسترش پیدا کرد. 

زیرا او نه تنها لباس را تأمین می کرد، بلکه خدمات هنری ناخن را نیز ارائه می داد. 

او لباس های مختلف را با سبک های مختلف هنری با چاپگر ناخن مطابقت می کرد. 

این مغازه دار به این صورت کار می کرد که 3 روز از هر ماه هنر چاپ طرح روی ناخن را برای همه مردم به صورت رایگان انجام می داد. 

با این کار جالب او توانست خیل عظیمی از خانمها را به سمت فروشگاه خود روانه کند.

با این کار ایشان توانست که فروش مغازه خود را به صورت فوق العاده ای افزایش

و شعبه های جدید فروشگاه خود را نیز در چندین نقطه از شهر تاسیس کند.


ما خودمان را متعهد می دانیم که در صورت وجود هر گونه سؤالی مشتریان خود را همراهی کرده و

به آنها جهت ارتقاء خدمات به مشتری و کسب سود بیشتر کمک کنیم.

با احترام
تیم Nailgogo