• پرینت آزمایشی با چاپگر ناخن نیل گوگو

مشتری عزیز ، 

تیم Nailgogo دریکی از پارک ها در روز تعطیل، هنر ناخن را به صورت رایگان برای همه بازدید کنندگان انجام داد. هدف اصلی سفر، جمع آوری بازخورد مشتریان از چاپگر ناخن بود تا بتوانیم بر اساس بازخورد آنها ، چاپگر ناخن را بهبود بخشیم. هوا خوب بود و گردشگران عکس های خود را روی دستان خود چاپ می کردند و از عکس روی ناخن ها بسیار راضی بودند. 

نظر شما چیه؟ ما هم شاید بتوانیم در یکی از روزهای تعطیل، یکی از پارکها را انتخاب کرده و در آن هنر چاپ عکس روی ناخن را اجرا کنیم. علاقمندان هم بیایند و از نزدیک شاهد دستگاهها و هنرشان باشند.

با احترام

تیم Nailgogo